Jak poslat e-mail z detailu kontaktu

Kontakty ve svém workspace máte možnost oslovit 3 způsoby: zasláním e-mailu z detailu kontaktu, prostřednictvím e-mailové kampaně a skrz hromadné e-maily. V tomto článku vám ukážeme, jak zaslat e-mail z detailu kontaktu.

Výběr kontaktu

Z vertikálního menu klikněte buď na Persons, nebo Companies dle toho, ve kterém seznamu se daný kontakt nachází.

Pro vyhledávání můžete využít i pole vyhledávání v hlavičce aplikace.

Klikněte na vybraný kontakt. Budete přesměrováni do detailu kontaktu. Následně vyberte záložku E-mail.

Vytvoření e-mailu

Klikněte na tlačítko „Compose email“. Následně se vám otevře nové modální okno.

Sdělení můžete napsat přímo v editoru tomto okně nebo vybrat z uložené šablony.

Výběr šablony

Šipkou v pravé části rozrolujete seznam a kliknutím vyberete konkrétní šablonu. 

Následně se vám uložená šablona načte v editoru, kde sdělení můžete dodatečně upravit.

Nastavení e-mailu

V části Use consents vyberete oprávnění, na základě kterého můžete poslat e-mail.

Pokud máte nastavené oprávnění pro odesílání e-mailů na daný kontakt, zobrazí se status "Contact does have consent" a e-mail poté můžete odeslat. 

V části Custom recipients můžete doplnit další příjemce sdělení.

V poli CC pak vkládat e-maily v kopii a v BCC ve skryté kopii.

Pod editorem zprávy najdete pole pro nahrávání příloh k e-mailové zprávě.

E-mail poté odešlete kliknutím na tlačítko „Send e-mail“.

Odeslaný e-mail poté uvidíte na Timeline kontaktu.