Jak vytvořit segment kontaktů

V Reagu můžete efektivně pracovat s databází kontaktů a vytvářet segmenty dle parametrů, které si nastavíte ve filtru.

Segmentace dat 

Vyberte si databázi kontaktů v rámci které budete chtít provádět segmentaci (Persons nebo Companies).

Zobrazí se vám seznam kontaktů, z kterých budete vytvářet segment. Klikněte na tlačítko "Filter".

Následně dojde k aktivaci filtru. V rámci filtru můžete vytvářet podmínky na základě dat tak, abyste získali konkrétní segment uživatelů, s kterým dále budete pracovat.

Příklad 1: Vytvoříme segment, který bude obsahovat kontakty s tagem „test“.

Kliknete na první řádek a nastavíte podmínku „Person tag“ + „contains“ + název tagu „test“. Volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko „Apply filter“.

Následně dojde k vygenerování všech kontaktů, které jsou označeny tagem „test“. Tyto kontakty uložíte jako segment pomocí tlačítka „Save as segment“.

Zobrazí se nové modální okno, kde vyplníte název daného segmentu a uložíte pomocí tlačítka „Save“.

Uložený segment můžete vidět v sekci Segments, kde si můžete data zkontrolovat.