Jak vytvořit webový formulář pro sběr kontaktů

V tomto článku nápovědy vám ukážeme, jak vytvořit a vložit formulář pro sběr kontaktů na vaše webové stránky.

Vytvoření formuláře

Ve vertikálním menu kliknete na Contacts a poté na Forms. 

V pravé části se vám otevře nové okno a zde kliknete na "Add new lead form". 

1. krok

V prvním kroku vytvoření formuláře si tento formulář pojmenujte. Poté klikněte na tlačítko "Next step". 

2. krok

V druhém kroku vybíráte prvky formuláře ve sloupci Input name

Ve sloupci Is required poté volíte údaje, které jsou povinné pro vyplnění a které nikoliv. 

Ve sloupci Verification vybíráte, který údaj budete chtít po jeho vyplnění ověřit prostřednictvím verifikačního e-mailu nebo SMS zprávy.

V případě, že zaškrtnete Checklist, zobrazí se první pole, do kterého můžete vyplnit položku, která bude propsána do formuláře.  
Ve sloupci Checklist items napíšete text, ve sloupci Add tag to contact můžete ponechat tag (značku), který se vám automaticky propíše na základě prvního údaje. Tento tag můžete upravit kliknutím na ikonu tužky. V posledním sloupci Is required pak volíte, jestli bude zaškrtnutí položky povinné při vyplňování formuláře či nikoliv. 

Sekce Checklist je rozšiřující možností webového formuláře. Pokud tuto možnost nevyberete, v žádném případě nedojde k ovlivnění funkčnosti formuláře. 

Pozn. Tag (značka) je zde umístěna z důvodu lepší přehlednosti a efektivnější práce s kontakty, které jsou sbírané prostřednictvím tohoto formuláře. Každý kontakt, který takto získáte, bude označen tagem. Tag poté uvidíte u kontaktu v seznamu kontaktů Persons/Companies. 

U Use match to vybíráte, který údaj bude ten hlavní pro párování získaných kontaktů přes formulář s již stávajícími kontakty v Reago CRM. Tento prvek je důležitý zejména z toho důvodu, aby nedocházelo ke vzniku duplicitních kontaktů ve vaší databázi. 

V sekci Advanced settings volíte, kam se mají kontakty ukládat. Zda do Persons nebo Companies. Dále pak můžete přidat tag (značku) u Add tags, abyste rozpoznali kontakty, které byly získány prostřednictvím webového formuláře. V poslední části Language lead form volíte, v jaké jazykové mutaci má být webový formulář, zda v angličtině nebo češtině. 


Jakmile dojde k nastavení webového formuláře, přejděte do následujícího kroku kliknutím na tlačítko "Next step" v pravém dolním rohu tohoto okna. 

3. krok

Ve třetím kroku vybíráte barevné rozhraní webové formuláře. Barvu jednotlivých položek volíte kliknutím do barevné kostičky. Veškeré barevné změny se během okamžiku zobrazí v pravé části náhledu webového formuláře. 

  • Input backround - barva polí pro vyplnění údajů.
  • Form backround - barva pozadí formuláře.
  • Label text - barva textu nad jednotlivými poli ve formuláři (jméno, příjmení, ...).
  • Button - barva tlačítka.
  • Button text - barva textu v tlačítku.
  • Error - barva chybových hlášek při nesprávném vyplnění údajů ve formuláři.

V případě, že budete chtít vámi zvolené barvy odstranit, kliknete na možnost Reset to default view lead form. Formulář se vrátí do základního barevného nastavení. 

Pro pokračování do posledního čtvrtého kroku kliknete na tlačítko "Next step" v pravém dolním rohu tohoto okna.

4. krok 

V posledním kroku získáte vygenerovaný webový script vámi vytvořeného formuláře, který vložíte na své webové stránky. Tento kód zkopírujete kliknutím na tlačítko Copy script

Můžete zároveň zkopírovat i unikátní URL vytvořenou pro tento webový formulář a poslat ho k náhledu například kolegům. Zkopírování provedete v sekci URL address lead form kliknutím na tlačítko "Copy"

Webový formulář lze v tomto kroku také testovat, a to kliknutím na tlačítko "Test lead form"

Takto připravený formulář uložíte kliknutím na tlačítko "Finish" v pravém dolním rohu okna. 

Seznam webových formulářů 

Nový formulář se vám uloží do seznamu webových formulářů. Webový formulář zde můžete odstranit, zobrazit jeho webový script nebo ho upravit