Jak nastavit účet pro příjem a odesílání e-mailových zpráv

Nastavte si e-mailový účet pro příjem a odesílání e-mailových zpráv z Reaga.

Nastavení mailboxu

Rozbalte si nabídku v pravém horním rohu a klikněte na Workspace settings.

Na nové podstránce klikněte na „E-mail accounts

V sekci E-mail accounts si můžete přidávat e-mailové účty, z který můžete odesílat (a přijímat) e-mailové zprávy.

V defaultním nastavení uvidíte svůj registrační e-mail, který zde můžete ponechat nebo ho odstranit, v případě, že z tohoto e-mailu nebudete chtít odesílat e-maily.

Pozn. Defaultní e-mail má nastavený režim Sending (pouze posílání e-mailových zpráv), nejsou zde nastaveny parametry Imap pro příjem e-mailů.

Nastavení tohoto e-mailu můžete upravit kliknutím na ikonu Detail.

V prvním kroku vyplňte jméno odesílatele a e-mail, který budete chtít nastavit pro odesílání pošty. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Next step. 

V druhém kroku nastavujete IMAP pro příchozí poštu. Tento krok můžete přeskočit, pokud IMAP nenastavíte, budete moci z Reago CRM poštu pouze odesílat. Nikoliv přijímat. 

Username: vyplníte externí e-mail poštovního klienta.
Password: vyplníte heslo, kterým se přihlašujete do externího poštovního klienta.
Server: vložíte IMAP adresu serveru pro příchozí poštu. Tato adresa je k dispozici v nastavení nebo nápovědě externího poštovního klienta.

Nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko "Test connection". 

Pokud budete nastavení správné, zobrazí se vám stavová hláška informující o správném propojení. 

V opačném případě a chybného propojení doporučujeme zkontrolovat všechny vložené údaje, zda jsou nastaveny správně.

V druhé části IMAP nastavení vybíráte, z jaké záložky v externím klientovi budou zprávy stahovány do Reago CRM. 

Následně vyberte, jaká další akce má být provedena po stažení e-mailových zpráv do Reago CRM. 

Vybírat můžete mezi volbou přesunutí e-mailových zpráv do jiné záložky v externím klientovi (Move e-mails to folder in IMAP) nebo po nahrání pošty do Reago CRM tyto e-maily z externího e-mailového klienta odstranit (Delete e-mails from IMAP). 

V tomto případě doporučujeme zvolit první možnost Move e-mails to folder in IMAP, kdy tak budete mít e-maily zálohované jak v Reago CRM, tak i v externím e-mailovém klientovi. 

 

V posledním kroku můžete přidávat uživatele, kteří budou mít přístup k nastavení tohoto e-mailu.  Při volbě Account is protected bude mít do detailu daného e-mailu přístup pouze uživatel, který je follower. Pokud checkbox necháte prázdný, všichni uživatelé, kteří jsou přidání do workspace uvidí detail e-mailu.

Veškeré nastavení e-mailu potvrdíte kliknutím na tlačítko Create e-mail account.